پارسیس تحلیل
1401/03/14
22:31
#خالص_ارزش_دارایی #کروی ✅بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم توسعه معادن روي ايران - کروی قیمت گذاری سهام «کروی» 50 درصد NAV در بازار! 🔗برای م...
انتهای خبر

0
0