کارگزاری آبان
1401/06/02
10:00
📢گروسی: آمریکا برای پایان دادن به تحقیقات درمورد ایران، هیچ فشاری به من نیاورده ارانیکو - گروسی: این ۲۷ دوربینی که خاموش شدند، در حال پوشش دادن ن...

📢گروسی: آمریکا برای پایان دادن به تحقیقات درمورد ایران، هیچ فشاری به من نیاورده


ارانیکو - گروسی: این ۲۷ دوربینی که خاموش شدند، در حال پوشش دادن نقاط مهمی از تاسیسات ساخت سانتریفیوژ و دیگر موارد بودند.
انتهای خبر

0
0