دنیای اقتصاد
1401/03/04
15:36
⭕️ ارز ۴۲۰۰ رسما از گمرک خارج شد 💠 سرانجام با ابلاغ گمرک ایران، نرخ ۴۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودی کنار رفت و نرخ ETS (نرخ نزدیک به بازار) جایگزین آن شد.

⭕️ ارز ۴۲۰۰ رسما از گمرک خارج شد💠 سرانجام با ابلاغ گمرک ایران، نرخ ۴۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودی کنار رفت و نرخ ETS (نرخ نزدیک به بازار) جایگزین آن شد.انتهای خبر

0
0