بورس۲۴
1400/10/29
10:22
افت فشار سود «اپرداز» در ۹ ماهه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،مطابق گزارش ۹ ماهه شرکت آتیه داده پرداز این شرکت برای هر سهم ۶۲۵ ریال سود ساخت.

افت فشار سود «اپرداز» در 9 ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت آتیه داده پرداز در ۹ ماهه منتهی به آذر برای هر سهم ۶۲۵ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ۶۶ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۵۱ درصدی به ۵۳ میلیارد تومان و سود خالص به ۶۳ میلیارد تومان رسید.

اپر
انتهای خبر

0
0