تحلیل برای سود
1401/05/30
23:21
رئیس جمهور: تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند رئیسی در جلسه هیات دولت: شرکت‌های دولتی نمی‌توانند به بهانه انجام ...

رئیس جمهور: تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوندرئیسی در جلسه هیات دولت:


شرکت‌های دولتی نمی‌توانند به بهانه انجام مسئولیت‌های خود به هر شخصی بدون ضابطه، پرداخت‌های هنگفت داشته باشند.تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.

انتهای خبر

0
0