بتاسهم
1399/10/09
19:43
هزینه خرید واکسن کرونا از منابع ایران در عراق پرداخت می شود وزیر نیرو که امروز به بغداد سفر کرده تاکید کرد که هزینه خرید واکسن کرونا از اروپا از مح...

هزینه خرید واکسن کرونا از منابع ایران در عراق پرداخت می شود


وزیر نیرو که امروز به بغداد سفر کرده تاکید کرد که هزینه خرید واکسن کرونا از اروپا از محل منابع مالی جمهوری اسلامی ایران در عراق، پرداخت می شود./ ایرناانتهای خبر

0
0