بتاسهم
1399/11/14
19:20
#شکربن کمی دقیق تر توضیح داده است پیش بینی سود خالص سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 عملیات شرکت اصلی برابر با 444.239 میلیون ریال که با احتساب در...

#شکربن کمی دقیق تر توضیح داده است پیش بینی سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیات شرکت اصلی برابر با ۴۴۴.۲۳۹ میلیون ریال که با احتساب درآمد سرمایه گذاری به میزان ۹۰ درصد سود خالص شرکت های فرعی ( در صورت تحقق در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ) بالغ بر ۷۳۵.۶۸۹ میلیون ریال و جمعا سود خالص شرکت به مبلغ ۱.۱۷۹.۹۲۸ میلیون ریال می باشد که بر اساس میزان سرمایه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ، سود هر سهم پایان سال به مبلغ ۴.۷۲۰ ریال پیش بینی می گردد .


انتهای خبر

0
0