بورس۲۴
1400/09/13
13:54
قند ارومیه از عملکرد ۳ ماهه نخست گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت قند ارومیه در ۳ ماهه منتهی به مهر برای هر سهم ۸۵۲ ریال سود محقق کرد .

انتهای خبر

0
0