پیامهای ناظر بازار
1399/08/12
10:22
تمدید مهلت پذیره نویسی عمومی سلب حق تقدم سهام شرکت لبنیات کالبر(غالبرح۱)

به اطلاع می رساند؛ مهلت پذیره نویسی عمومی سلب حق تقدم سهام شرکت لبنیات کالبر(غالبرح۱)با توجه به اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با همان شرایط اطلاعیه قبلی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ تمدید گردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

انتهای خبر

0
0