اسمارت بورس
1399/08/18
11:56
با توجه به قرار داشتن شاخص هم وزن بر روی حمایت چنین برگشتی رو برای گروه های دیگر بازار نیز می توان انتظار داشت ⚡️✅
با توجه به قرار داشتن شاخص هم وزن بر روی حمایت چنین برگشتی رو برای گروه های دیگر بازار نیز می توان انتظار داشت ⚡️✅
انتهای خبر

0
0