تحلیل برای سود
1400/10/11
10:55
دسترسی به منابع مالی تولیدکنندگان، ۳۰ درصد تسهیل می‌شود ▫️ وزیر صمت: با امضای تفاهم‌نامه تامین مالی زنجیره تولید، دسترسی به منابع مالی تولیدکنندگا...

دسترسی به منابع مالی تولیدکنندگان، ۳۰ درصد تسهیل می‌شود▫️ وزیر صمت: با امضای تفاهم‌نامه تامین مالی زنجیره تولید، دسترسی به منابع مالی تولیدکنندگان ۳۰ درصد تسهیل می‌شود.


▫️این کار بسیار موثر در فضای تامین مالی که دسترسی به منابع مالی را افزایش می‌دهد و از انحراف منابع جلوگیری می‌کند و به عبارتی با اجرای این طرح‌ها، بنگاه‌های تولیدی و بانک‌ها بهره می‌برند.


▫️ این طرح امسال به صورت آزمایشی و با مشارکت هفت بانک انجام می‌شود و امیدواریم سال آینده بانک‌های دیگر نیز وارد این طرح شوند و بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود.

انتهای خبر

0
0