بورس۲۴
1401/01/30
17:05
«لپیام»در ۳ ماهه اسفند ۳ میلیارد تومان سود خالص ساخت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت گسترش صنایع پیام صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به اسفند ماه سال جاری حسابرسی نشده را منتشر نمود.

«لپیام»در 3 ماهه اسفند 3 میلیارد تومان سود خالص ساخت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت گسترش صنایع پیام صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به اسفند ماه سال جاری حسابرسی نشده را منتشر نمود. بر اساس اطلاعات ارائه شده این شرکت در این دوره زمانی یاد شده برای هر سهم ۱۷۱ ریال سود شناسایی کرده است.این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۵ ریال زیان شناسایی کرده بود.شرکت در این مدت ۳ ماهه ۱۴۰۰ ،۳ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.


لپیام
انتهای خبر

0
0