حمید کوشکی (تحلیل بنیادی)
1399/10/05
11:06
روند رو به رشد محصولات کشاورزی در بازار جهانی که باعث رشد مجدد قیمت نهاده های دامی وارداتی خواهد شد. هرچند دلیل رشد قیمت مرغ و گوشت فساد زنجیره توز...

روند رو به رشد محصولات کشاورزی در بازار جهانی که باعث رشد مجدد قیمت نهاده های دامی وارداتی خواهد شد. هرچند دلیل رشد قیمت مرغ و گوشت فساد زنجیره توزیع نهادهای دامی بوده است. اما علیرغم تخصیص دلار ۴۲۰۰ به دلیل رشد قیمت های جهانی، ارزش دلاری محموله های وارداتی در ماه جاری گرانتر از ماه قبل خواهند بود که این حکایت از رشد قیمت نهاده های دامی را دارد. رشد هزینه ها در مقابل قیمت گذاری دستوری بر حاشیه سود اثرگذاری منفی دارد.انتهای خبر

0
0