کدال۳۶۰
1401/03/11
14:59
#فگستر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان با فایل های پ...

#فگستر


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۳-۱۱ ۱۵:۰۰:۱۹ (۸۹۱۵۰۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0