بورس امروز
1399/08/18
15:43
‌‌❇ اولین اقدام دولت جدید آمریکا، برگشت به برجام است 🔹دولت جدید آمریکا باید بدون هیچ قید و بندی و همانطور که دولت قبلی از برجام خارج شد به آن برگر...

❇ اولین اقدام دولت جدید آمریکا، برگشت به برجام است🔹دولت جدید آمریکا باید بدون هیچ قید و بندی و همانطور که دولت قبلی از برجام خارج شد به آن برگردد، این مهم‌ترین و اولین اقدامی است که باید در رابطه با ایران در دستور کار قرار بگیرد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0