بیدار بورس
1401/06/01
09:33
🔴 دولت چقدر اوراق بدهی منتشر کرده است؟ به گزارش #بیداربورس، عوامل اصلی تشکیل دهنده تامین مالی از بازار سرمایه طی چهارماهه نخست 1401؛ افزایش سرمایه...

🔴 دولت چقدر اوراق بدهی منتشر کرده است؟به گزارش #بیداربورس، عوامل اصلی تشکیل دهنده تامین مالی از بازار سرمایه طی چهارماهه نخست ۱۴۰۱؛ افزایش سرمایه با سهم حدود ۶۵ درصد و انتشار اوراق با سهم حدود ۳۴ درصد, عرضه اولیه حدود ۲ هزارمیلیارد تومان با سهم حدود ۱.۸ درصد از کل تامین مالی بازار سرمایه🔻افزایش سرمایه ۷۲ هزارمیلیارد تومان طی چهارماهه سال جاری با ترکیب ۷۱ هزار میلیاردتومان از محل افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام (مجوزهای ارائه شده) و یک هزار میلیاردتومان هم از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها🔻انتشار حدود ۲۴ هزارمیلیارد تومان اوراق دولتی با سهم حدود ۶۴ درصد از کل اوراق بدهی منتشرشده، ۲ هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت توسط شهرداری ها با سهم ۵ درصد و ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق توسط شرکتها با سهم ۲۹ درصد


➖➖➖انتهای خبر

0
0