سهم گلچین
1399/10/07
16:08
آمادگی ستاد اجرایی فرمان امام برای تولید ماهیانه ۱.۵ میلیون دوز واکسن کرونا از ۴۰ روز دیگر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام: ظرف ۴۰ روز آینده به ظرفیت ...

آمادگی ستاد اجرایی فرمان امام برای تولید ماهیانه ۱.۵ میلیون دوز واکسن کرونا از ۴۰ روز دیگررییس ستاد اجرایی فرمان امام:


ظرف ۴۰ روز آینده به ظرفیت تولید ماهیانه ۱.۵ میلیون دوز خواهیم رسید و از ۶ ماه دیگر این ظرفیت به ماهیانه ۱۲ میلیون دوز خواهد رسیدپس از تامین نیاز کشور ، قادر خواهیم بود که واکسن را به خارج از کشور هم صادر کنیم.

انتهای خبر

0
0