بولتن اقتصادی
1399/08/26
17:11
کنایه غیرمستقیم جهانگیری درباره طرح مجلس درباره تامین کالاهای اساسی 🔹تجربه‌ام را می‌گویم، بودجه‌ چوب ادب سیاستمداران است؛ به ویژه سیاستمدارانی که ...

کنایه غیرمستقیم جهانگیری درباره طرح مجلس درباره تامین کالاهای اساسی🔹تجربه‌ام را می‌گویم، بودجه چوب ادب سیاستمداران است؛ به ویژه سیاستمدارانی که شعار می‌دهند!🔹گذاشتن منبع درآمد خیالی که بودجه نمیشود. اینکه میگوییم عوارض گمرکی را ببریم بالا نشان میدهد که با گمرک آشنایی نداریم. اگر در محاسبه گمرک ۴۲۰۰ تومان را کردیم ۲۰ هزار تومان، یعنی قیمت تمام کالاهای کشور به همین نسبت افزایش پیدا کند.

انتهای خبر

0
0