بورس امروز
1399/09/07
14:32
‌‌❇ عرضه دارا سوم به شرایط بازار بستگی دارد 🔹معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ارائه دارا سوم منوط به ثبت نزد شرکت‌ها و نیز ...

❇ عرضه دارا سوم به شرایط بازار بستگی دارد🔹معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ارایه دارا سوم منوط به ثبت نزد شرکت‌ها و نیز اوضاع مناسب بازار بورس است.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0