وارن بافت
1399/09/23
14:55
#وسپهر با تکمیل موج کارکشن (موج آخر) وارد موج 3 خواهد شد . با تارگت اول محدوده 2300

#وسپهر


با تکمیل موج کارکشن (موج آخر) وارد موج ۳ خواهد شد . با تارگت اول محدوده ۲۳۰۰انتهای خبر

0
0