کافه بورس
1399/08/12
19:59
تغییر در رویه فعلی پیش گشایش معاملات بورس به گفته محمود گودرزی معاون بورس تهران: در صورت تائید هیات مدیره ، 5 تا 10 دقیقه از تایم پیش گشایش به حا...

تغییر در رویه فعلی پیش گشایش معاملات بورسبه گفته محمود گودرزی معاون بورس تهران:


در صورت تایید هیات مدیره ، ۵ تا ۱۰ دقیقه از تایم پیش گشایش به حالت No Cancellation در می آید.

انتهای خبر

0
0