کارگزاری آبان
1399/11/12
09:58
📈بیشترین حجم معاملات خساپا 890.9 میلیون سهم وتجارت 710.1 میلیون سهم خودرو 575.9 میلیون سهم شپنا 403.4 میلیون سهم خگستر 296.3 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خساپا ۸۹۰.۹ میلیون سهم


وتجارت ۷۱۰.۱ میلیون سهم


خودرو ۵۷۵.۹ میلیون سهم


شپنا ۴۰۳.۴ میلیون سهم


خگستر ۲۹۶.۳ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0