نوآوران امین
1400/12/29
11:07
قند لرستان (#قلرست) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ✅افزایش ۲۴.۷۱ در...

قند لرستان (#قلرست)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۴/۳۱✅افزایش ۲۴.۷۱ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۴۶۴.۱۳ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۰ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۹


✅رشد ۴۲.۰۶ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0