بولتن اقتصادی
1399/08/23
14:04
آمار کرونا - جمعه 23 آبان مبتلایان جدید: 11737 نفر قربانیان جدید: 461 نفر

آمار کرونا - جمعه ۲۳ آبانمبتلایان جدید: ۱۱۷۳۷ نفر


قربانیان جدید: ۴۶۱ نفر

انتهای خبر

0
0