کانال تحلیلی پارسیس
1401/08/01
15:45
در بازار امروز 1 آبان ماه، #سرانه_خرید هر نماد در بازار، در حدود 15 میلیون تومان و سرانه فروش در حدود 15.5 میلیون تومان بود. همچنین، در بازار امر...

در بازار امروز ۱ آبان ماه، #سرانه_خرید هر نماد در بازار ، در حدود ۱۵ میلیون تومان و سرانه فروش در حدود ۱۵.۵ میلیون تومان بود.همچنین، در بازار امروز به ازای هر کد (میانگین نمادها) ، سرانه خرید حقیقی در حدود ۱۶.۲ میلیون تومان و سرانه فروش در حدود ۱۶.۴ میلیون تومان بود.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0