اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/18
20:50
#ولقمان ✅ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ◀️زمان برگزاری 1399/10/20 در ساعت 10:00 خواهد بود. ⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️ ...

#ولقمان


✅ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰◀️زمان برگزاری ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ در ساعت ۱۰:۰۰ خواهد بود.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0