کارگزاری آبان
1399/08/24
11:32
📊#قاروم اطلاعیه 99/08/24 *قند ارومیه* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منته...

📊#قاروم


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۲۴


*قند ارومیه*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
انتهای خبر

0
0