نوسانگیر بازار سرمایه
1400/01/08
10:40
#رنیک ( جنرال مکانیک ) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، ۱۲۷ درص...

#رنیک ( جنرال مکانیک )گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، ۱۲۷ درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۱۱ ماه گذشته بوده است.✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بالغ بر ۱,۳۳۵,۰۰۰ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۵۰۳,۲۵۰ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بالغ بر ۲,۷۴۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بالغ بر ۱۶,۰۲۰,۰۰۰ میلیون ریال میباشد.✅ @Navasani

انتهای خبر

0
0