پیامهای ناظر بازار
1399/11/06
08:18
معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق

۱$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۹۹/۱۲/۰۶گشایش می یابند. مدیریت عملیات بازار

انتهای خبر

0
0