تی اس ای پرس
1399/10/06
23:14
وقتی از رفتار عجیب و سلیقه ای در روزهای اخیر صحبت میشود؛ 📌 ناظر بازار شرکت لیزینگ اقتصاد نوین با نماد معاملاتی #ولنوین که هنوز حتی عرضه اولیه نشد...

وقتی از رفتار عجیب و سلیقه ای در روزهای اخیر صحبت میشود؛📌 ناظر بازار شرکت لیزینگ اقتصاد نوین با نماد معاملاتی #ولنوین که هنوز حتی عرضه اولیه نشده است را هم برای بررسی بیشتر معاملات متوقف کرده است.دقیقا چه اتفاقی برای «ولنوین» بدون معامله پیش آمده که جهت بررسی معاملاتش متوقف شده!@TsePressانتهای خبر

0
0