ذره‌بین بازار
1399/10/09
08:33
کسانی که در بازارهای مالی شکست می خورند در حقیقت به شخصیت خود میبازند، حتی با داشتن بهترین سیستم ترید اگر شخصیت مناسبی جهت معامله گری نداشته باشید ...

کسانی که در بازارهای مالی شکست می خورند در حقیقت به شخصیت خود میبازند، حتی با داشتن بهترین سیستم ترید اگر شخصیت مناسبی جهت معامله گری نداشته باشید همیشه بازنده خواهید بود.


انتهای خبر

0
0