بورس آموز
1399/08/25
11:36
🕚 ترین‌ها در یک ساعت گذشته 🔺بیشترین نوسان مثبت: #وهور #شکربن 🔺بیشترین اختلاف سرانه: #کاما #کشرق 🔺بیشترین ارزش معاملات: #خودرو #خساپا 🔔صنعت با بیش...

🕚 ترین‌ها در یک ساعت گذشته🔺بیشترین نوسان مثبت:


#وهور


#شکربن


🔺بیشترین اختلاف سرانه:


#کاما


#کشرق


🔺بیشترین ارزش معاملات:


#خودرو


#خساپا🔔صنعت با بیشترین رشد:


برق،گاز،بخار و ماشین‌آلات و تجهیزات⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید

انتهای خبر

0
0