نوآوران امین
1401/02/19
08:10
شیر پاستوریزه پگاه فارس (#غفارس) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ✅...

شیر پاستوریزه پگاه فارس (#غفارس)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅افزایش ۵۰.۸۳ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۳۶.۱۷ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹


✅رشد ۴۱.۶۹ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0