بورس۲۴
1401/03/11
13:54
ارزش معاملات دوباره کاهش یافت

در روز جاری ارزش معاملات خرد ۴ همت بود. پرمعامله ترین گروه ها به ترتیب محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات، دارویی، فلزات اساسی و بانکی ها بودند.

ارزش معاملات دوباره کاهش یافت

بورس۲۴ : در روز جاری ارزش معاملات خرد ۴ همت بود. پرمعامله ترین گروه ها به ترتیب محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات، دارویی، فلزات اساسی و بانکی ها بودند.


حقیقی ها حدود ۲۲۷ میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج کردند، نمادهای زاگرس، های وب، پکویرح، وپارس، پلاستح، بفجر، وسبحان، ولقمان، سیستم و کچاد در صدر خریداران حقیقی قرار گرفتند، حقوقی ها نیز از وپاسار فایرا، آسیاتک، کرازی، ددانا، بپاس، شپنا، فملی، شستا و فغدیر حمایت کردند.


تراز پول خرد در صندوق های با درآمد ثابت بازار به منفی ۱۵ میلیارد تومان رسید.


امروز شاخص کل ۷۲۹ واحد نزول کرد و به محدوده ۱ میلیون و ۵۴۱ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن هم با افزایش ۱،۳۳۶ واحدی در ارتفاع ۴۲۹ هزار واحد قرار گرفت. شاخص فرابورس نیز ۱۸۴ واحد عقب‌نشینی کرد.

انتهای خبر

0
0