بورس۲۴
1399/09/23
14:35
تصویب افزایش سرمایه ۲۰۲ درصدی در همکاران سیستم

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، هیات مدیره همکاران سیستم افزایش سرمایه ۲۰۲ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.


انتهای خبر

0
0