بتاسهم
1399/12/04
09:26
#وثنو شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین ( سهامی عام ) اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان اداری ، واقع در تهران - خیابان احمد قصیر، به ارزش ریالی 222 م...

#وثنو شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین ( سهامی عام ) اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان اداری ، واقع در تهران - خیابان احمد قصیر، به ارزش ریالی ۲۲۲ میلیارد ریال نموده است .


انتهای خبر

0
0