بورس پلنر
1399/09/23
11:41
#پکویر، قیمت 59% از موج نزولی خود را تصحیح کرده است و اکنون میتواند در ادامه روند افزایشی با گذر از مقاومت 21569 ریال به سمت اوج قبلی در 34583 ریال...

# پکویر ، قیمت ۵۹٪ از موج نزولی خود را تصحیح کرده است و اکنون میتواند در ادامه روند افزایشی با گذر از مقاومت ۲۱۵۶۹ ریال به سمت اوج قبلی در ۳۴۵۸۳ ریال گام بردارد.@bourse_planner۱

انتهای خبر

0
0