نوآوران امین
1401/02/19
15:16
خدمات انفورماتیک(#رانفور) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 25 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 14...

خدمات انفورماتیک(#رانفور)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۲۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۶,۵۶۰,۳۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۳,۱۵۳,۷۴۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۰ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۳۸۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0