اسمارت بورس
1399/12/03
21:01
#ثامید توسعه و عمران امید صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ♦️ کاهش 19 % درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دوره ...

#ثامید


توسعه و عمران امید


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)♦️ کاهش ۱۹ ٪ درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه از مبلغ ۴,۹۹۹,۷۴۴ میلیون ریال به مبلغ ۴,۰۶۹,۳۷۱ میلیون ریال رسیده است.♦️کاهش ۱۳ ٪ سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه از مبلغ ۲,۸۴۹,۶۳۵ میلیون ریال به مبلغ ۲,۴۹۰,۴۲۵ میلیون ریال رسیده است.♦️کاهش ۳ ٪ سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه از مبلغ ۲۵۶۴۵۷۹ میلیون ریال به مبلغ ۲۴۸۶۴۹۴ میلیون ریال رسیده است.♦️کاهش ۱ ٪ سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۶۹ ریالی به ازاء هر سهم از مبلغ ۲۴۶۲۹۶۲ میلیون ریال به مبلغ ۲۴۳۸۷۳۲ میلیون ریال رسیده است.♦️ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۵۱.۲۹٪ به ۶۱.۱٪ افزایش و حاشیه سود (زیان) خالص از ۴۹.۲۶٪ به ۵۹.۹۳٪ افزایش یافته است.♦️ افزایش ۹۸ ٪ دارائی ها، کاهش ۶۱ ٪ بدهی ها و افزایش ۴۰۴ ٪ حقوق مالکانه از مبلغ ۷,۶۲۷,۹۴۴ میلیون ریال به مبلغ ۳۸,۴۸۰,۳۱۰ میلیون ریال♦️ نسبت بدهی از ۶۵.۹۱٪ به ۱۳.۰۲٪ کاهش و نسبت جاری از ۲.۰۵ مرتبه به ۸.۳۴ مرتبه افزایش یافته است.♦️ بازده دارایی ها از ۱۱.۰۱٪ به ۵.۵۱٪ کاهش و بازده حقوق صاحبان سهام از ۳۲.۲۹٪ به ۶.۳۴٪ کاهش یافته است.♌️انتهای خبر

0
0