تکسهم ۹۸
1399/11/06
18:19
صندوق توسعه بازار از فردا سه شنبه 7 بهمن ماه، برای نمادهای #فولاد، #خودرو و #فملی تعداد قابل توجهی اوراق اختیار فروش تبعی منتشر خواهد شد: این اورا...

صندوق توسعه بازار از فردا سه شنبه ۷ بهمن ماه، برای نمادهای #فولاد، #خودرو و #فملی تعداد قابل توجهی اوراق اختیار فروش تبعی منتشر خواهد شد:این اوراق را صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت با رعایت حد نصاب سرمایه گذاری در سهام میتوانند خریداری کنند؛ بدین ترتیب این صندوقها برای خرید این اوراق، به تعداد اوراق تبعی مربوطه، خود سهم مذکور را نیز باید خریداری و سهامداری کند.

انتهای خبر

0
0