آتی کالا
1399/09/23
10:03
به اطلاع می رساند سقف مجاز موقعیتهای تعهدی باز مشتریان در قراردادهای آتی پسته از 250 به 100 کاهش یافته است. لذا مشتریان تا پایان روز معاملاتی سه شن...

به اطلاع می رساند سقف مجاز موقعیتهای تعهدی باز مشتریان در قراردادهای آتی پسته از ۲۵۰ به ۱۰۰ کاهش یافته است. لذا مشتریان تا پایان روز معاملاتی سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ موظف به بستن موقعیتهای مازاد خواهند بود . در صورت عدم بستن، کارگزار موظف به بستن این موقعیتها تا پایان روز معاملاتی چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ خواهدبود.


انتهای خبر

0
0