کدال۳۶۰
1401/05/31
16:14
#ولقمان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري لقمان - نماد: ولقمان 1401-05-31 16:14:5...

#ولقمان


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری لقمان - نماد: ولقمان۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۶:۱۴:۵۹ (۹۲۷۴۵۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0