همفکران
1400/01/08
09:12
📈در این دقایق شاهد قدرت نمایی خریداران و هجوم نقدینگی به عمده نمادهای گروه خودرویی هستیم. #خساپا در محدوده مثبت 4 درصد و #خگستر در محدوده مثبت بیش ...

📈در این دقایق شاهد قدرت نمایی خریداران و هجوم نقدینگی به عمده نمادهای گروه خودرویی هستیم. #خساپا در محدوده مثبت ۴ درصد و #خگستر در محدوده مثبت بیش از ۵ درصد قرار گرفت.


انتهای خبر

0
0