بورس۲۴
1401/02/26
10:27
«فروی» معاف از پرداخت عوارض صادراتی است

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ذوب روی اصفهان اعلام نمود یرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری وزارت صنعت و معدن و تجارت مبنی بر عوارض صادراتی بر روی صادرات به استحضار می رساند صادرات محصولات شمش روی این شرکت معاف از پرداخت عوارض صادراتی است.

«فروی» معاف از پرداخت عوارض صادراتی است

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ذوب روی اصفهان اعلام نمود یرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری وزارت صنعت و معدن و تجارت مبنی بر عوارض صادراتی بر روی صادرات به استحضار می رساند صادرات محصولات شمش روی این شرکت معاف از پرداخت عوارض صادراتی است.

فروی
انتهای خبر

0
0