کانال افزایش سرمایه
1399/12/05
09:24
اعضای محترم سهام های که هر روز حجم مبنا را پر کرده بودند و افت کردند حواستون باشه دارایکم افت زیاد داشته

اعضای محترم


سهام های که هر روز حجم مبنا را پر کرده بودند و افت کردند حواستون باشه


دارایکم افت زیاد داشتهانتهای خبر

0
0