سهام بنیادی
1399/08/11
22:57
#ثشاهد #اندیکاتوری #آپدیت ۹۹/۸/۱۱ 🟢 با دو تا منفی دیگه به حمایت سبزرنگ میرسه و فرصت خروج در یک برگشت موقت خواهد داد؛ مناسب یک نوسان با ریسک متوسط ...

#ثشاهد #اندیکاتوری #آپدیت ۹۹/۸/۱۱🟢 با دو تا منفی دیگه به حمایت سبزرنگ میرسه و فرصت خروج در یک برگشت موقت خواهد داد؛ مناسب یک نوسان با ریسک متوسط🔵 حمایت نهایی و کم ریسک برای ورود، خط آبی رنگ👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0