آواتحلیل
1399/09/03
15:37
#بررسی_گزارش_کدال #درهآور ✅ شرکت دارویی ره آورد تامین در آبان ماه حدود 125 میلیارد ريال فروش داشته که حدود 19% نسبت به ماه گذشته رشد اما 10% نسبت ...

#بررسی_گزارش_کدال #درهآور✅ شرکت دارویی ره آورد تامین در آبان ماه حدود ۱۲۵ میلیارد ریال فروش داشته که حدود ۱۹٪ نسبت به ماه گذشته رشد اما ۱۰٪ نسبت به میانگین ۷ ماه گذشته کاهش داشته است.✅ این شرکت در آبان ماه ۴۱۹۵۵ کیلوگرم PVP فروخته که نسبت به ماه گذشته ۸٪ رشد اما نسبت به میانگین ۷ ماه گذشته حدود ۳۵٪ کاهش داشته است.✅ نرخ فروش PVP در آبان ماه حدود ۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته ۴٪ و نسبت به میانگین ۷ ماه گذشته ۶۴٪ افزایش داشته است.✅ در نهایت در ۸ ماهه نخست سال مالی جاری، حدود ۱۰۹۱ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۴٪ افزایش داشته است.قیمت سهم ۳۵۱۶۵ ریال است و در یک ماه گذشته ۱۷٪ افزایش یافته است.انتهای خبر

0
0