حسین زمانی
1399/10/05
22:33
📊 تحلیل نماد: قشیر ⚙️ صنعت: قند و شکر 🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه 📉📈تحلیل: با واکنش مثبت به محدوده حمایت استاتیک و گارد صعودی کومو سبز...

📊 تحلیل نماد: قشیر⚙️ صنعت: قند و شکر🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه📉📈تحلیل: با واکنش مثبت به محدوده حمایت استاتیک و گارد صعودی کومو سبز، بنطر میرسد که موج دوم اصلاحی به اتمام رسیده است و میتوان به آغاز مسیر جدید و شروع موج سوم انگیزشی امیدوار بود.

انتهای خبر

0
0