خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1400/11/24
22:31
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1400/11/24 ♦️نماد P/NAV 1⃣- پترول ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۰/۱۱/۲۴♦️نماد P/NAV۱⃣- پترول ۳۲٪۲⃣- وپترو ۳۷٪۳⃣- تاپیکو ۵۵٪۴⃣- پارسان ۵۷٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0