بتاسهم
1399/12/04
12:57
#آپ با ثبات عمل کرده است ولی کمی بهتر شده به خصوص دی و بهمن سهم در مهر 4827 میلیارد ریال بود و ابان نیز به 4928 میلیارد ریال رسید و اذر مثل ...

#آپ با ثبات عمل کرده است ولی کمی بهتر شده به خصوص دی و بهمن


سهم در مهر ۴۸۲۷ میلیارد ریال بود و ابان نیز به ۴۹۲۸ میلیارد ریال رسید و اذر مثل ماه قبل ۴۹۲۸ میلیارد ریال بود و دی ۵۰۷۲ میلیارد ریال بود در بهمن به ۴۹۸۵ میلیارد ریال شد


۱۱ ماهه ۵۶۷۵۸ میلیارد ریال فروش داشته است .کل درامد سال قبل ۵۲۱۴۷ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0